-ពិធីការ
  • July 28, 2021 1:00 pm
  • Phnom Penh
New

យើងរីករាយគ្រប់ពេលក្នុងសកម្មភាពបំរើអោយកម្មពិធីយ៉ាងល្អដូចខាងក្រោម
-​ពិធីការ
-​បំរើភេសជ្ជះ
-​បំរើទឹកកក
-​អ្នកកំដរ ប្រុស ស្រី
-​អ្នកហែរជំនួន
-​ប្រឹក្សារយោបល់កម្មពិធី
-គ្រប់គ្រង់កម្មពិធី
-​ នឹងសម្ភារះផ្សេងៗទៀត
សូមស្វាគមន៏នូវរាល់ការសាកសួរពត៏មាន
099​​ 336 679
015 336​ 679

Location

Phnom Penh Cambodia,Phnom Penh

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *